Melodika Notaları, Melodika Notalası

Melodika notalarıMelodika, üflemeli ve tuşlu bir müzik enstrümanıdır. Bu enstrüman ağızla üflenir ve tuşlara basılarak ses çıkarılır. Flüte benzer fakat tek bir tuşa basınca o nota çıkar. Başlangış notası fa ve bitiş notası do’dur. Yeni başlayanlar uzun hortumuyla kullanırlar. Sol elle tutulur, sağ elle üzerindeki (piyano tuşları gibi) tuşlarına basılarak çalınır. Arkasında tutacak sapı bulunur. Müzik eğitimi için ideal bir çalgıdır.

Melodika genelde ilköğretim okullarında eğitim emelli olarak müzik derslerinde çalınmaktadır. Güzel sesli, soluklu ve üzücü bir müzik çalgısı. Diatonik ve kromatik aralıklardan oluşur. Notası ikinci çizgi Sol açkısı ile yazılır. Çalgı sol elle tutulup, üfleme deliğinden soluk verilirken, sağ el parmakları dokunaklar üzerinde dolaşarak ezgi seslendirilir. Çocukların müzik eğitiminde ve geliştirilmesinde ehemmiyetli bir yeri olduğu söylenebilir. Daha çok ilkokul müzik eğitiminde ehemmiyet kazanmış bir çalgıdır. İlk çalışma, çocuklarda günde iki saati geçmemeli ve bu çalışmaların müddeti onbeşer dakikalık bölümler biçiminde yapılmalıdır. Çalışmalar ilerledikçe saat müddeti dört, çalışma bölümleri müddeti ise otuz dakika olabilir. İlk başlayanlarda bu müddeti aşmak hiçbir zaman doğru değildir.

Melodikanın daha ayrıntılı tanımı, diyez ve bemolun ne olduğunu en sevilen ve en çok aranan melodika notaları sayfamızda bulabilirsiniz.

En çok bilinen melodika notaları

Karahisar Kalesi melodika şarkı notaları

2) la- la- mi -mi -mi -mi- mi/mi- re- do- si- la -mi
2) mi-re-re-re-mi-re-do-re-do-si-la/la-sol-la-si-sol/la-sol-fa-mi-fa-mi-mi-mi

Karahisar Kalesi melodika notalarını dizek (porte) üzerinde çalış.

Anımsa Sevgili notaları

2)la-do-mi-re-do-mi-la-do-mi-re-do-si/si-do-re-do-si-re-fa-mi-si-do-re-do-si-la
2)sol#-la-si-sol#-fa-mi-fa-fa-mi-re-do-mi/fa-fa-mi-re-do-mi-mi-do-si-la-si-do-re-do-si-do-la

Can veririm Türkiyem şarkı notaları

2)sol-la-la-mi-mi-re-mi-do-re-re-sol-mi-la-la-la-la-la-la-la-la
2)do-re-re-re-do-re-re-do-re-mi-re-mi-do-do-do-si-do-re-do
re-si-si-si-la/si-do-si-do-la-la-la-la-la-la-la-la

Can veririm Türkiye’m şarkısının notalarını porte üzerinde aç.

Caddelerde Rüzgar

2)mi-mi-mi-mi-fa-mi-mi-mi-mi-la-mi/re-re-re-re-mi-re/re-re-re-mi-re/do-do
do-do-re-do-do-do-do-re-do/si-si-si-si-do-si-si-si-si-do-si-la
2)re-re-re-re-la-mi-re-re-re-re-la-sol-fa/mi-mi-mi-fa-mi/do-do-do-re-do/si-si-si-mi
mi-re-do-si-do–>Tekrar Ses
la–>Bitiş Ses

Yıldızların Altında

Si-do-re-mi-re-fa-mi
Mi-fa-fa-mi-re-do-mi
Mi-re-do-si-mi-do
Si-do-re-do-mi-re-do-si-la

Yıldızların Altında müzik notalarını dizge üzerinde çalış.

Bir şarkısın sen

do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-sol-la-si-do-re-do-si-do-la-si-la-si-sol
sol-la-sol-fa-mi-do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol

Bir Şarkısın Sen müzik notaları.

Doğum günü şarkısı

do do re do fa mi do do re do sol fa do do gerisi ince do la fa fa mi re do do si sol la sol

yağ satarım bal satarım

la la sol – la la sol – fa sol fa sol – la la sol

merdiven parçası

re mi fa sol la la la
la sol fa mi re re re
la la sol – mi fa sol
la sol fa mi re re re

Merdiven parçasının melodika notalarını dizge üzerinde göster.

küçük oduncular ( baltalar elimizde )

sol sol mi mi sol sol mi
fa fa re re fa fa re
do re mi fa sol la sol fa mi re do

Fabrika Kızı

la-la-la-si-do-si-la-sol-sol-sol-la-si-la-sol-fa-fa-fa-sol-la-la-sol-fa-mi-mi-mi-mi-mi-re-mi-re-mi

Çeberimde Gül Oya

mi-mi-fa-sol-la-sol-fa-fa-mi-mi-do-do-do-si-la-sol-sol-la-si-la-la-sol-sol-sol-sol-do-do-si-la-do-do

Kurtlar Vadisi

la-la-si-si-do-do-si-si-la-la-si-si-sol-sol-la

Kurtlar Vadisi melodika notalarını porte üzerinde çalış.

Yeni sene şarkısı

mi-mi-mi
mi-mi-mi
mi-sol-do-re-mi
fa-fa-fa
mi-mi-mi
re-mi-re-sol
mi-mi-mi
mi-mi-mi
mi-sol-do-re-mi
fa-fa-fa
mi-mi-mi
sol-sol-fa-re-do

Kavak Yelleri

Fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol fa mi fa do

İzmir Marşı

re-la-la-la-la-la-la-si-la-sol-si-la-re-do-si-la-sol-la-sol-fa-mi-fa-fa-la-sol-fa-mi-re-fa-mi-re-do-re

Bir şarkısın sen

do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol-sol-la-si-do-re-do-si-do-la-si-la-si-sol
sol-la-sol-fa-mi-do-re-do-si-do-si-do-la-si-la-si-sol

Bir Şarkısın Sen melodika notalarını çalış.

İstiklal Marşı Flüt ve Melodika Notaları

-kork-ma-sön-mez-bu-şa-fak-lar-da-yü-zen-al-san-cak
-do -mi -fa –sol -re -fa- mi –mi -la -si -do -si -sol -si
-sön-me-den-yur-du-mun-üs-tün-de-tü-ten-en-son-o-cak
-si -la- si – fa -fa- la -sol-re- mi-fa-sol-la -si -do-re

-o-be-nim-mil-le-ti-min-yıl-dı-zı-dır-par-la-ya-cak
-mi-re-re-re- -si-la-sol-do-si-do-fa-do-si- la-sol
-o- be-nim-dir-o-be-nim-mil-le-ti-min-dir-an-cak
-fa-sol-mi-mi-re-do-si- la-sol-fa-mi-si-do -mi

İstiklal Marşı melodika notalarını porte (dizge) üzerinde çalışmak için tıklayınız.

Onuncu Yıl Marşı Flüt ve Melodika Notaları

do mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re fa sol la fa re sol fa mi do do ikiside kalın re do si la sol do kalın mi re fa mi re do sol sol mi sol fa mi re mi mi fa re mi fa sol la la sol mi fa fa mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la fa sol mi sol sol sol la la sol la sol fa fa la sol mi re re re fa mi re sol sol la fa mi re sol fa sol do kalın sol sol sol la lasol la olan lalar labemol

Çanakkale Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

Do-re-re-re-do-si-do-la-sol-la-la-si-do-la-la-sol-sol-la-la-la-la-sol-la-sol-fa-sol-sol-fa-la-sol-fa-mi-re-do-mi-fa-sol-la-fa-mi-fa-mi-mi-mi-re-re

Feriha (Dizi) Flüt ve Melodika Notaları

Tecrübe 1
Re la sol fa mi
fa sol mi re do
re la sol fa mi fa sol sol
re la sol fa mi
fa sol mi re do
mi fa sol mi re do

Tecrübe 2
la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-mi-re-do-si-do-do-re-si-la-sol-si-si-do-re-si-do-si-la

la-sol-fa-re-mi
la-sol-fa-re-mi
la-sol-fa-re-mi-re-do-si-la-si-si-do-re-si-do-si-la

la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-mi-re-do-si-do-do-re-si
la-sol-fa-re-mi-re-do-si-la-si-si-do-re-si-do-si-la

Hekim Erkek çocuğu Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

Mi – fa – fa – fa – fa – mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do –
sol- do- do- do- do- re -do- re- mi- do / mi- fa- sol- sol- sol- sol- la- fa- sol- mi- fa- sol
Mi – fa- fa- fa -fa- mi- mi- re- mi- re- do- re / do mi re mi do re si do X 2

Ilgaz Türküsü Flüt ve Melodika Notaları

re- la- sol- la- fa -sol- la- la -ince re -ince re -ince do -si ince do -la si ince do- ince do-si-ince re -ince do-fa-sol-sol-sol- fa -la-sol-fa-sol-sol-sol-fa- mi- re-la-fa-sol-sol-sol-mi-fa-re

Yaşa Fenerbahçe Flüt ve Melodika Notaları

sol-sol-sol-sol-la-sol-fa-mi- sol-do-la-si-sol-fa
-fa-fafa-fa-sol-fa-mi-re -fa-si-sol-la-fa-mi

Hasretinle Yandı Gönlüm Flüt ve Melodika Notaları

sol la la la
la la si la sol fa
sol sol la sol fa mi
mi fa fa mi fa
sol sol la sol fa mi re do
re mi re mi re
fa sol fa mi re do si
do re re re
mi re do si la si la sol
do do re do si la

Aldırma Gönül Aldırma Flüt ve Melodika Notaları

si-do-do-si-si-la-la-#sol-la-si-si-la-la-#sol-#sol-fa-
#sol-la-la-#sol-#sol-fa-fa-mi-fa-#sol-#sol-mi-fa-re-mi

do-do-re-mi-fa-mi-mi-re-do
si-si-do-re-re-mi-re-do-re
re-re-re-mi-fa-fa-sol-fa-
mimi-mimi-mi-fa-re-mi-re-mi
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
mi-fa-sol-la-si-do-la
si-do-re-do-si-la-sol
la-si-do-siila-sol-fa
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi

Böylelikle en çok bilinen melodika notalarını sizlerle paylaşmış olduk. En çok sevilen diğer melodika notaları için alakalı sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

Şunları da beğenebilirsin:

Burçların Tarihleri ve Özellikleri, Burç Yorumları
En çok sevilen ve en çok aranan Melodika Notaları
Dambıl Çalışma Programı, Dambıl ile Resimli Vücut Geliştirme Programı
Fisyon ve Füzyon nedir?
İstanbul Metro ve Metrobüs Hatları, Metrobüs Durakları, Metro durak isimleri
Voleybol oyun kaideleri, nasıl oynanır, alan ölçüleri
Vücutta uzuvların yeri, uzuvların yerleri ve görevleri
Doğruluk ve Dürüstlük ile ilgili Atasözleri
Aslanlar İle ilgili Genel Bilgi
En çok seçenek edilen erkek bebek isimleri
Yurtiçi Kargo Ankara şube isimleri, şube adresleri ve telefon numaraları
Yurtiçi Kargo İstanbul şube isimleri, şube adresleri ve telefon numaraları
İstanbul'da Cumartesi günü açık olan PTT Şubeleri
Dünyaca Ünlü Türk Müzisyenleri ve Kısaca Hayatları
Miting alanlarını sallayan seçim şarkıları
"Bir gün önce Yarın Olsaydı Bugün Perşembe Olurdu." Diyen Adam Bu Sözü Hangi Gün Söylemişt...
Aldatan erkek nasıl davranır?
Turşu Nedir ve Nasıl Kurulur?
İnsan Kaç Gün Aç Yaşayabilir? Kalabilir?
İnsan Susuz Kaç Gün Yaşayabilir?
İnsan Uykusuzluğa Kaç Gün Dayanabilir?
Kargo Çalışma Saatleri Hafta İçi - Hafta Sonu
Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan yapımcı Weinstein’ı 91 kişilik listesi ortaya çıktı
Nasıl Para Biriktirilir?
Sıcak Suyla Banyo Yapmanın Yararları
Askere Giderken Alınması Gerekenler Liste
İgdaş Şubeleri Çalışma Saatleri (Doğalgaz)
Kar Ne Zaman Yağacak?
İstanbul Eczane Telefon ve Adresleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.