Askere Giderken Doğan Haklar

Askere Giderken Doğan Haklar

İşçilerin kıdem tazminatı alabilme hallerini önceden sıralamış ve bu hallerden birisinin askerlik sebebiyle iş sözleşmesini feshetmek halinde de kıdem tazminatı olduğu belirtmiştik.

1475 sayılı İş Yasayı’nun 14. maddesi kıdem tazminatını tertip etmiş ve hangi hallerde işçilerin kıdem tazminatına hak kazandığını belirlemiştir. 1475 sayılı İş Yasayı’nun 14. maddesinin 3. fıkrası ise askerlik hizmeti dolayısıyla işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alabileceğine hükmetmiştir. Buna göre askerlik hizmetini gerçekleştirecek işçi patrona iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiğini bildirir arzuhal ile müracaat edecek ve iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İşçi, patrona sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken Askerlik Şubesi’nden alacağı askerlik sevk dokümanını de ibraz etmekle yükümlüdür. Askerlik sevk dokümanı olmaksızın yapılan fesihlerde patron kıdem ödemekle yükümlü olmayacaktır. İş sözleşmesini bu şekilde fesheden bir işçi bu feshini 3 yoldan yapabilir :

  • Fesih dilekçesini ve sevk dokümanını hazırlayarak noterden protesto çekebilir,
  • Fesih dilekçesini ve sevk dokümanını hazırlayarak iadeli taahhütlü posta ile işverene gönderebilir,
  • Fesih dilekçesini ve sevk dokümanını hazırlayarak çalıştığı yerin İnsan Kaynakları’na veya yetkili birim hangisi ise oraya verip verdiğine değin bir sureti alarak iş sözleşmesini feshedebilir.

Bu şekilde bir yol izlenmesi ileride açılacak muhtemel dava için kanıt meselenini da ortadan kaldıracaktır. Nitekim patron kıdem tazminatını ödemediği vakit uyuşmazlık İş Mahkemelerinde görülecek ve iş sözleşmesinin askerlik hasebiyle feshedildiği ispat edecektir.

askere giderken ihbar tazminatı alınır mı 2017

askerlik hasebiyle işten ayrılma ihbar müddeti

askerlik hasebiyle işten ayrılma kıdem tazminatı

Uygulamada mesele olarak karşımıza çıkan hususlardan en ehemmiyetlisi askere gidecek işçinin iş sözleşmesini ne vakit feshedebileceğidir. Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere askerlik hasebiyle iş sözleşmesini feshedecek işçinin mantıklı bir müddette işverene bunu bildirmesi gerekir. Makul müddet ise olayın vaziyetine göre farklık gösterir. Nitekim Yargıtay, kimi kararlarında 4 ay – 5 ay evvelce yapılan fesihleri makul süre içerisinde bulmuştur. Bu nedenlerle uygun bir süreç içerisinde iş sözleşmesinin feshedilmesi ve kıdem tazminatının istemesi gerekmektedir.

Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı Ödenir Mi ?

İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Nitekim ihbar tazminatına yönelik yazımız bu konuda istikamet gösterici niteliktedir.

Bu nedenlerden dolayı askerlik hasebiyle iş sözleşmesini fesheden bir işçi ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacaktır.

Bedelli Askerlik Hasebiyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatı

Ülkemizde belirli dönemlerde bedelli askerlik seçeneği uygulanmakta ve kişiler belirli bir tutar ödeyerek bedelli askerlik yapmaktadır. Peki bedelli askerlik hasebiyle iş sözleşmesi feshedilirse işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi ? Ülkemizde bedelli askerlik uygulaması sadece para ödemek ve terhis vesikası almaktan ibaret olduğu için, başka bir deyişle kişiler gerçek manada askerlik yapmadıkları için kıdem tazminatı isteyemeyeceklerdir.

askerlik ihbar müddeti

askere gitmeden kaç gün önce işten ayrılabilirim

Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Ne Zaman Yapılmalıdır ? 

Askerliği Biten İşçi İşsizlik Sigortasından Yararlanabilir Mi ?

Askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmiş işçi askerliğinin bitmesiyle beraber işsizlik sigortasına müracaat edebilmekte ve işsizlik sigortasını alabilmektedir. Burada işsizlik sigortasının süresi için prim gününe göre farklık söz konusudur. Ödenen sigorta prim gününe göre hakedilen işsizlik sigortası aylığı süresi de belirlenmektedir. Bu belirleme şu şekildedir :

  • İşçi, 3 sene geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemiş ise 6 ay,
  • İşçi, 3 yıl geriye dönük olarak 900 gün sigorta primi ödemiş ise 8 ay,
  • İşçi, 3 yıl geriye dönük olarak 1080 gün sigorta primi ödemiş ise 10 ay işsizlik aylığından yararlanabilecektir.

Ayrılmak koşul değil

Askerlik zamanı geldiğinde kişinin patronu ile konuşması ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini belirlemesi gerekiyor. Çalışanın tek taraflı olarak iş sözleşmesini sürdürme hakkı bulunmasa dahi çoğu patron yetiştirdiği, emek verdiği bir çalışanı kaybetmek yerine iş sözleşmesini sürdürmeyi seçenek edebiliyor.

Patronların çalışanın iş sözleşmesini bittirmemeyi seçenek etmesinde çalışanın giderken kıdem tazminatını ödemek zorunda kalacak olmaları da belirleyici oluyor.

Çalışanın o patronun işyerlerinde çalışma müddetinin bir senesi aşması halinde çalışan veya işveren iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiğinde çalışanın kıdem tazminatı hakkı doğuyor. O anda yüklü bir meblağı çalışanına ödemek istemeyen işveren, iş sözleşmesini ertelemeyi öneriyor, çalışan da bunu kabul ederse iş sözleşmesi olduğu gibi devam ediyor. Burada çalışanın kabulü çok ehemmiyetli.

İşe geri dönüş hakkı

Çalışanın işten ayrılmayı seçenek etmesi halinde iş sözleşmesi vakit kaybetmeden bitmiyor.

Çalışanın o patronun yanında çalıştığı toplam müddete göre belirlenen bildirim müddetlerine göre patrona işten ayrılacağını bildirmesi gerekiyor. Askerlik dönemleri evvelce bilinebilen tarihler olduğundan çalışanın patrona evvelce bildirimde bulunması bir zorunluluk.

İş Yasanın 31. maddesine göre, askeri bir ödev hasebiyle işinden ayrılan işçiler, bu ödevin bitmesinden itibaren iki ay içerisinde daha önceki patronlarına müracaatlarsa patron tarafından işe alınmak zorundadırlar. Tekrar işe başlatılmanın isteyebilmesi ve başlatmayan patrondan tazminat istenmesinde iş sözleşmesinin askıya alınmamış olması koşuldur.

Askerlik borçlanması

Çalışanın iş sözleşmesi askerlik hasebiyle bittiğinde, çalışmasına bağlı olan sigortalılık müddeti de kesintiye uğramakta, kişi emekliliği için şart olan prim ödeme gün sayısını kaybetmektedir. Bu engellemeye yönelik olarak 5510 sayılı yasada borçlanma müessesesi getirilmiştir. Kişiler belirtilen askerlik müddetlerini borçlanarak o dönemin prim ödeme gün sayılarına katılmasını sağlayabilmekte.

Emeklilik müessesesi

Bir diğer sual askerlik borçlanması halinde emeklilik statülerinin bu borçlanmadan etkilenip etkilenmeyeceği. 1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olan kişilerin hangi statüye göre emekli olacağı son 7 senede prim ödediği statüye göre belirlenir. Son 7 sene içerisinde Emekli Sandığı ve BağKur’a prim ödemiş bir sigortalı bu müddetin yarısından fazlasını hangi müesseseye tabi olarak geçirmişse o statüden emekli olur. Çalışanlar emekli olmadan evvelki son 1.261 güne çok dikkat etmeliler. Askerlik borçlanması ile kazanılmış günler son 1.261 günün hesabında dikkate alınmaz. Askerlik borçlanması askerliğin yapıldığı dönemdeki sigortalılık statüsünü göre değerlendirilir.

Statü değiştirmez

Emekli olunacak sürenin hesabında son 7 yıla dikkat edilmesi ise çalışanların emekli aylıklarını etkileyeceği için çok ehemmiyetlidir. Askerliğini emekli olmadan önce borçlanarak tabi olunan statüdeki sürenin artırılması olası olmadığı için askerlik borçlanması emekli olunacak statüye bir katkı sağlamaz.

Askerlik dönüşü işe başlama

Zaruri askerliğin uygulandığı ülkemizde, işçilerin bir bölümü çalışırken askere gitmek vaziyetinde kalabiliyor. Askerlik görevi bittiğinde ise birçoğu eski işyerlerinde çalışmaya devam etmek istiyor. Bu ne kadar mümkün? İşveren, bu vaziyetteki bir işçiyi işe başlatmak zorunda mı?

Bu sorunun yanıtı açıkça İş Yasanında belirtilmiştir. Böyle bir vaziyette işverenin iki seçimlik hakkı bulunmaktadır. Askerlik görevini yapmış işçi, bu görevinin bitiminden itibaren 2 ay içinde eski iş yerine çalışmak için müracaat etmişse işveren şu iki seçenekten birine karar vermek zorundadır:

  • İşçiyi eski işlerinde veya benzer işlerde boş yer bulunması halinde derhal, yoksa boşalacak ilk işe başkalarına tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunluluğundadır.
  • Aranan koşullar mevcut olduğu halde; işveren işçiyi işe almazsa, işe alınmak istenen eski işçiye 3 aylık fiyatı meblağında tazminat ödemek zorunda kalır.

ÖYLEYSE işverenin, askerden gelen işçiyi işe alma zorunluğunun olmadığı görülmektedir. İşçi, askerlik ödevi bittikten sonra 2 ay içinde işyerine müracaat etmeli; işveren de ya işçiyi işe almalı veyahut almıyorsa ona 3 aylık fiyatı meblağında tazminat ödemelidir.

Şunları da beğenebilirsin:

Burçların Genel Özellikleri ve Şahsi Davranış Tesirleri
Apple’ın iPhone X İle ilgili Bir Kelime Dahi Söylemediği 8 Şey!
Namazda Kamet Nasıl Getirilir?
Peygamber efendimizin hayatının özeti
Anne Sütü Nasıl Kesilir, Bebek Anne Sütünden Nasıl Ayrılır?
Kulak Ağrısı, Nasıl Geçer?
Yaygın Anksiyete Nedir?
Miting alanlarını sallayan seçim şarkıları
Google Pixel 2 tanıtıldı! İşte ayrıntılar!
En Huzurlu 11 Ege Köyü
2017 Ales Sonbahar Kaç Gün Kaldı? Ne Zaman?
Beşiktaş Ne Zaman Kuruldu?
Raylı Sistem
İstanbul Otobüs Seferleri Güzergahları
Didem Soydan Yatak Odasında!
İşlenmeyen Tarım Arazilerini Devlet Kiralayacak
Kadın Mucitler ve İcatları
Chemex ile Kahve Demleme Tekniği
Starbucks Kahve Çeşitleri, Öneriler, Fiyatlar
Elveda TEOG Hoş Geldin Yeni Sınav Sistemi MYS!
Eskişehir - İstanbul Hızlı Tren Saatleri
Hayvanın İdrar Kokusu ve Lekesinden Kurtulma
Bira ile Yapabileceğiniz 15 İlginç Şey
Coca-Cola ile Neler Yapabilirsiniz?
Bitcoin Terimlerinin Anlamları
Kıdem Tazminatı Ödemesi
Diş Sağlığınız İçin Önemli Püf Noktalar
ÇiftlikBank Nedir? Nasıl Para Kazanılır? ÇiftlikBank Hilesi
Dünyanın En Pahalı Kahvesi - Black Ivory Coffee
Yılbaşını Evde Geçireceklere Film Önerisi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,